Obchodné meno

Moon-Soft, s.r.o.

Sídlo

B. Němcovej 2349/2
Trebišov, 075 01

IČO

44 760 353

Spoločnosť Moon-Soft, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 23621/V